Beschrijving Ventilatieverslaggeving

Voorontwerp en prestatieverslag

Vanaf 1 januari 2016 zet het Vlaams Gewest in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen. Voor alle nieuwe en ingrijpend energetisch te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding vanaf 1 januari 2016, zijn er twee nieuwe verplichtingen voor de aangifteplichtige:

• voor de start van de werkzaamheden een ventilatievoorontwerp laten opmaken.

• na de uitvoering een prestatieverslag laten opmaken van het geplaatste ventilatiesysteem.

Het ventilatievoorontwerp brengt het gekozen systeem en de ruimtelijke impact ervan in kaart. In het prestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem getoetst aan de prestatiecriteria van de ‘STS-ventilatie’ (‘STS-P 73-1 – Systemen voor basis ventilatie in residentiële toepassingen’). De aangifteplichtige moet een ‘ventilatieverslaggever’ aanstellen die ervoor zorgt dat een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag worden opgemaakt. De verslaggever neemt de gegevens uit deze verslagen van de ventilatieverslaggever correct op in de EPB-aangifte.

Vraag aan

Veelgekozen producten