Beschrijving Veiligheidscoördinatie

De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat het supplementaire risico dat ontstaat ten gevolge vande interactie van verschillende aannemers op een werf ingedijkt wordt. Hij stelt eenveiligheidsprogramma op waarin een plaats moet worden ingeruimd voor preventie op dearbeidsplek. Hij geeft aanbevelingen en precieze adviezen om dat alles in goede banen te leiden.


Veiligheidscoördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de verwezenlijking op de bouwwerf zelf. Zodra de bouwwerken worden uitgevoerd door ten minste twee verschillende aannemers geldt automatisch de coördinatieverplichting ongeachtde aard, de omvang, de oppervlakte, de risicograad of de kostprijs van de werken. En dit zowel bij projecten voor particulieren als voor ondernemingen. Let wel dat onder aannemers in deze context niet alleen aannemers bedoeld zijn zoals die in de courante omgangstaal bedoeld worden, maar ook alle natuurlijke of rechtspersonen de tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk activiteiten verrichten, dus ook bijvoorbeeld nutsmaatschappijen. Particuliere doe-het-zelvers worden in deze evenwel net als aannemer beschouwd.

De reglementering is van toepassing op de bouwplaatsen waar de volgende werken worden uitgevoerd:graafwerken, grondwerken, funderings-en verstevigingswerken, waterbouwkundige werken,wegenwerken, plaatsing van nutsleidingen (riolen, gasleidingen, elektriciteitskabels en tussenkomsten op deze leidingen voorafgegaan door andere werken), bouwwerken, (de)montage van geprefabriceerde elementen, liggers en kolommen, inrichtings- en uitrustingswerken,verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken,instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken,afwerkingswerkzaamheden behorende bij een of meer hoger vermelde werken.

Vraag aan

Veelgekozen producten