Beschrijving Plaatsbeschrijving intrede

Sinds 2008 is het verplicht om een plaatsbeschrijving op te maken wanneer het gehuurde goed als hoofdverblijfplaats dient voor de huurder. In de praktijk is het vooral de verhuurder die daar belang bij heeft. Zonder riskeert hij de pineut te zijn op het einde van de huurovereenkomst.

Als er geen plaatsbeschrijving blijkt te bestaan, wordt de huurder verondersteld het gehuurde goed te hebben ontvangen in dezelfde staat als waarin het zich bevindt aan het einde van de huurovereenkomst. Anders gezegd, de verhuurder kan de huurder niet aansprakelijk stellen voor mogelijke schade aan de huurwoning. Tenzij hij toch zou kunnen bewijzen dat de schade door de huurder werd veroorzaakt, wat in de meeste gevallen verre van makkelijk is.

Plaatsbeschrijving bij intrede

Volgens de wet heeft men voor de plaatsbeschrijving tijd tot het einde van de eerste maand nadat de huurder in de woning is getrokken. Maar het lijdt geen twijfel dat men beter zo lang niet wacht. De plaatsbeschrijving wordt het best opgemaakt wanneer de woning nog niet bewoond is. Op die manier kan de schade beter worden vastgesteld en dan is er ook nog geen eventuele schade door het verhuizen.

Plaatsbeschrijving bij uittrede

Bij het einde van de huur moet een nieuwe plaatsbeschrijving op tegenspraak worden opgemaakt.

Het is de bedoeling het eerste document met het tweede te vergelijken, zodat makkelijk kan worden nagegaan of de huurder schade heeft aangebracht. Desgevallend zal hij in principe de eigenaar moeten vergoeden. Let wel: dat geldt alleen voor de echte huurschade, niet voor wat het gevolg is van normale slijtage of ouderdom (het is bv. normaal dat de verhuurder de muren na negen jaar opnieuw moet verven).

Vraag aan

Veelgekozen producten