Beschrijving Keuring stookolietank ondergronds

Gebruikt u een stookolietank?

Dan gelden er enkele belangrijke verplichtingen voor het onderhoud van u tank.

Er zijn verschillende soorten controles voor stookolietanks:

Controle vóór de stookolietank in gebruik genomen wordt

Een stookolietank moet gecontroleerd worden voor deze geplaatst wordt.

Voor tanks van meer dan 5000 kg gelden er bijkomende maatregelen.

U moet ook een milieuvergunning aanvragen voor de tank geplaats wordt indien:

  • Er meer dan 20 ton stookolie met GHS02-symbool kan worden opgeslagen.
  • Er meer dan 50.000liter stookolie zonder GHS02-symbool kan worden opgeslagen.

Controle als de stookolietank in gebruik is

Ook na ingebruikname moet u uw stookolietank regelmatig laten controleren. Hoe vaak dat moet, hangt af van het volume van de tank, de plaatsing ervan (ondergronds of bovengronds) en de ligging (binnen of buiten de waterwingebieden en beschermingszones).

Tank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van minder dan 5000 kg stookolie, heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Voor een ‘ondergrondse tank’

– Een ondergrondse stookolietank moet om de vijf jaar gecontroleerd worden.

Een ondergrondse stookolietank die vóór 1 augustus 1995 in gebruik genomen werd, moest vóór 1 augustus 2002 een eerste keer een periodieke controle ondergaan.

– Een bovengrondse stookolietank moet sinds 1 maart 2009 na ingebruikname niet meer periodiek gecontroleerd worden. Alleen de controle bij de plaatsing is verplicht.

Tank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer

De eigenaar van een stookolietank voor de opslag van 5000 kg stookolie of meer heeft volgende onderhoudsverplichtingen.

Een ‘ondergrondse tank’ is een tank die in de grond is ingegraven. Een tank in een kelder is dus een ‘bovengrondse tank’.

  • Een ondergrondse stookolietank moet:
  1. Minstens tweejaarlijks een beperkt onderzoek ondergaan (dit moet jaarlijks gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt)
  2. Om de 15 jaar een grondig algemeen onderzoek ondergaan (dit moet om de 10 jaar gebeuren als de tank in een waterwingebied of beschermingszone ligt). Ondergrondse tanks van gewapende, thermohardende kunststof zijn vrijgesteld van het grondig algemeen onderzoek.
  • Een bovengrondse stookolietank moet:
  1. Om de 3 jaar een beperkt onderzoek ondergaan.
  2. Als de tank een inhoudsvermogen van meer dan 20.000 liter heeft, bijkomend om de 20 jaar een algemeen onderzoek ondergaan.


Vraag aan

Veelgekozen producten