Beschrijving Keuring privériolering

Keuring privé-riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten isop de openbare riolering. (als de openbare weg een openbare riolering heeft)

In bepaalde gevallen moet de septische put of de individuele zuiveringsinstallatieof regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring.

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • Vóór de eerste ingebruikname
  • Bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen.
  • Na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder.
  • Bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.

Wij voeren deze keuring uit in opdracht van AquaFlanders. AquaFlanders is verantwoordelijk voor deze keuring. Voor meer info kan u terecht op de website van AquaFlanders.

Bent u ontevreden over een keuring door een door AquaFlanders erkende keurder, dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te treden.Komt u er niet uit, dan kunt u via de website van AquaFlanders een klacht indienen.

Vraag aan

Veelgekozen producten