Beschrijving Keuring privériolering

Keuring privé-riolering

Bij nieuwbouw of bij grote werken aan uw leidingnet voor de afvoer van afval- en/of regenwater, moet u de privéwaterafvoer laten keuren. Met ‘privéwaterafvoer’ wordt bedoeld: uw leidingen voor waterafvoer (van afvalwater en/of regenwater) tot aan de aansluiting op de openbare riolering.

Tijdens de keuring wordt gecontroleerd of het afvalwater (correct) aangesloten isop de openbare riolering. (als de openbare weg een openbare riolering heeft)

In bepaalde gevallen moet de septische put of de individuele zuiveringsinstallatieof regenwater en afvalwater goed gescheiden worden op het private terrein.

Op het zoneringsplan van de gemeente staat in welk gebied uw woning ligt en welke maatregelen u moet nemen voor de afvoer van uw afval- en regenwater.

Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vindt u meer informatie over deze keuring.

U moet uw privériolering laten keuren in de volgende gevallen:

  • Vóór de eerste ingebruikname
  • Bij belangrijke wijzigingen aan de privériolering die de werking van het openbare rioleringsnetwerk kunnen bedreigen.
  • Na het vaststellen van een inbreuk, op verzoek van de rioolbeheerder.
  • Bij het aanleggen van een gescheiden riolering in de straat, met de verplichting om af te koppelen op uw privédomein.
Vraag aan

Veelgekozen producten