Beschrijving Gaskeuring

Wanneer een gaskeuring laten uitvoeren?

De keuring van de gasinstallatie is verplicht in heel België voor het openstellen van de gasmeter of bij een uitbreiding van de gasinstallatie.

De keuring van uw gasinstallatie is belangrijk om mogelijke gaslekken te voorkomen.

Wat houdt een gaskeuring juist in?

Naast de dichtheidsproef wordt er ook een visuele controle uitgevoerd. Bij de visuele controle wordt er nagekeken of de ruimten genoeg geventileerd zijn, de wijze van plaatsing, de verbinding van de leidingen etc.

Als de keuring positief is zal u een attest krijgen om de meter te laten openen. Is de keuring negatief zal u de problemen moet oplossen en een nieuwe keuring aanvragen.

Vraag aan

Veelgekozen producten