Aircokeuring

De energetische-keuringsverplichting van airconditioningsystemen is van toepassing voor systemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW die gebruikt worden voor comfortkoeling.

Nominaal koelvermogen > 12 kW

Als het airconditioningsysteem op gebouwniveau bestaat uit een aantal individuele installaties, worden de vermogens van de verschillende individuele installaties steeds opgeteld om het nominaal koelvermogen te bepalen.

Wanneer binnen een gebouw verschillende exploitanten een gecentraliseerd airconditioningsysteem delen, zal het volledige systeem in rekening gebracht worden voor het bepalen van het nominaal koelvermogen. Als er binnen een gebouw meerdere decentrale systemen aanwezig zijn die onder verschillende exploitanten vallen wordt alleen het nominaal koelvermogen, bepaald door alle installaties van eenzelfde exploitant, in beschouwing genomen.

Prijzen

Per buitenunit

>12kW <50kW

€485

Vraag aan

Per bijkomende unit op dezelfde site

€60

Vraag aan

Per buitenunit

50 kW – 250 kW

€970

Vraag aan

Per buitenunit

>250 kW

€1450

Vraag aan

*Meerprijs van 260 euro incl. BTW bij ontbreken van grondplannen en inplantingsplannen.